stichting mullai

welkom op de website van stichting mullai.

laatste nieuws over ons:

Nieuwbouw educatief centrum in Sri Lanka
In augustus dit jaar heeft Anton Thurayappah, oprichter en voorzitter van Stichting Mullai, de eerste
steen gelegd voor een nieuw educatief en informatief centrum in Mullaitivu, Sri Lanka. Na jarenlang
ondergebracht te zijn geweest in noodgebouwen is de tijd voor permanente huisvesting gekomen.
Stichting Mullai ondersteunt kansarme kinderen en weduwen die zijn getroffen zijn door de tsunami
van tweede Kerstdag 2004 en de oorlog die lang in de regio heeft gewoed. Veel kinderen en
weduwen zijn getraumatiseerd door deze gebeurtenissen en zij kunnen nog altijd veel hulp
gebruiken. In de afgelopen 15 jaar heeft Stichting Mullai deze kwetsbare groep al met diverse projecten ondersteund en daarmee gezorgd voor meer perspectief en ontwikkeling door middel van studie en begeleiding. Stichting Mullai heeft eraan bijgedragen dat veel kansarme kinderen beter onderwijs en betere ondersteuning hebben gekregen. Hierdoor hebben zij betere resultaten behaald op school en zich beter kunnen ontwikkelen, waardoor zij een betere toekomst hebben gekregen.
Dat er behoefte is aan een permanent Educatief en Informatief Centrum heeft Anton met eigen ogen
gezien toen hij afgelopen zomer zelf op projectbezoek in de regio Mullaitivu was. Deze behoefte
kwam ook vanuit de lokale partner Oblates of Mary Immaculate, waarmee de stichting samenwerkt
en nauwe contacten onderhoudt. In het centrum komt een bibliotheek en er komt ruimte om
bijvoorbeeld bijlessen te geven. Ook ontstaat met dit centrum de mogelijkheid om andere dingen te
doen, zoals traumaverwerking, computerlessen en workshops.
Om kansarme kinderen en weduwen te blijven ondersteunen en dit project te laten slagen is
minimaal € 48.000 nodig. De eerste stappen zijn gezet met financiële ondersteuning van Wilde
Ganzen, maar er is meer nodig om het totale project te realiseren. Daarom vragen wij uw hulp. Helpt
u ons om dit bedrag bij elkaar te krijgen door een grote of kleine donatie over te maken naar
Stichting Mullai: NL72ABNA0541115995 o.v.v. project 2022.0131 of scan de qr-code bij het artikel.

Mobirise Website Builder

project

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Offline Website Software