Jaarverslag 2018

  Stichting Mullai
  Jaarverslag 2018

  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.
  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

  Ter inleiding

  Het jaar 2018 stond in het teken van het veranderen van het MPV en wat dat in de toekomst gaat beteken voor St Mullai. Ook nieuwe projecten en een samenwerking met Wilde Ganzen vanaf november was in 2018 een hoogtepunt.

  Bestuur

  Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
  Anton Thurayappah, voorzitter
  Nicole Linskens, secretaris
  Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
  Ruud Willemsen, bestuurslid

  In 2018 is het bestuur 3x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 10-01, 27-02, en 23-10.
  In de vergadering van 10-1 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

  Financiën

  We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
  Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2018 € 267,08
  Saldo bankrekening d.d. 31-12-2018 € 1863,37
  De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

  Concrete ondersteuning

  We zijn een nieuw project gestart met het vullen van dozen met "oude" spullen die een nieuw leven krijgen in Sri Lanka. Spullen zoals Pc’s, naaimachines, kleding, speelgoed, schoolspullen worden verzamelt en ingepakt in dozen die je kunt sponsoren voor een € 50.-
  Deze dozen gaan naar Düsseldorf op een boot die ze meeneemt naar Sri Lanka. Dit project is ingeschreven in de Kamer van Koophandel in de gemeente Mullaithivu. Daar is ook een groep vrijwilligers die de organisatie op zich neemt om de spullen te verdelen. Door dit alles krijgt dit project en ook Stichting Mullai meer landelijke bekendheid in Sri-Lanka.

  Activiteiten

  Maar er is ook de “samenwerking” met Wilde Ganzen die tot stand is gekomen. De bedoeling is dat ze samen met ons een project gaan ondersteunen in Oddusuddan in het district Mullaithivu. Het word een centrum waar ondersteuning aan kinderen met een leerachterstand word geboden. De bouw hiervan zal waarschijnlijk volgend jaar beginnen. In augustus kregen we het verzoek van de OMI ( Provinciale Oblate of Maria Immaculate) om een financiële bijdrage voor de inrichting van dit nieuwe ondersteuningscentrum in Oddusuddan. Het project is nog in wording en de benodigde papieren zijn nog niet “goedgekeurd”. Hopelijk komen we in 2019 tot een vruchtbare samenwerking.

  Media

  In de Peel en Maas heeft een artikel gestaan over de actie met de dozen, ook komt er nog een artikel in beide weekbladen over de actie in Oddussudan.

  Contacten / Samenwerking met andere organisaties

  Via een Sri Lanka dag in september waar Anton aan heeft deelgenomen namens onze stichting heeft hij contact gekregen met de Wilde Ganzen. Wij hebben het project in Oddussudan ingediend bij Wilde Ganzen, en samen met een sponsorbedrag van SOS Meerlo Wanssum hebben we het bedrag in zijn totaal bijeengekregen.
  Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

  Tot besluit

  We hopen aankomend jaar een aantal nieuwe en lopende projecten te kunnen voltooien.

  Meerlo, 06-01-2019
  Nicole Linskens, secretaris

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Page was made with Mobirise