Jaarverslag 2019

  Stichting Mullai
  Jaarverslag 2019

  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

  Ter inleiding

  Het jaar 2019 was voor ons belangrijk omdat we onze ANBI status hebben ontvangen. Het project wat we hebben ingediend hebben bij Wilde Ganzen is nog lopende door omstandigheden, hopelijk hebben we aankomend jaar meer duidelijkheid hierover.

  Bestuur

  Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
  Anton Thurayappah, voorzitter
  Nicole Linskens, secretaris
  Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
  Ruud Willemsen, bestuurslid

  In 2019 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 04-02,11-03, 10-4, 27-05 en 28-08. In de vergadering van 18-11 -2020 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

  Financiën

  We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
  Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2019 € 267,13
  Saldo bankrekening d.d. 01-01-2020 € 1449,76
  De kascontrolecommissie, bestaande uit Maria Thurayappah en Hay Hendrix, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

  Concrete ondersteuning

  De spullen die we in dozen vanuit hier naar Sri- Lanka met een boot hebben verzonden zijn in goede orde aangekomen.

  Activiteiten

  Op 10-09 hebben we een bijeenkomst georganiseerd vanuit het MPV.
  De avond had als titel: A trip around the World.
  Er is een presentatie geweest van Travel Active en Anton heeft aan Jos Wouters gevraagd om een presentatie te geven over zijn projecten in Sri Lanka. Hij heeft een boeiende lezing gehouden over een aantal projecten in Sri Lanka.
  Dit jaar hebben we ook als stichting de ANBI status gekregen waar we heel blij mee zijn.

  Media

  Anton heeft dit jaar een interview gegeven op de Partin dag van de Wilde Ganzen, ook heeft er een mooi en boeiend stuk in de Peel en Maas gestaan over Anton.

  Contacten / Samenwerking met andere organisaties

  Via een Sri Lanka dag in september 2018 waar Anton aan heeft deelgenomen namens onze stichting heeft hij contact gekregen met de Wilde Ganzen. Wij hebben het project in Oddussudan ingediend bij Wilde Ganzen, en samen met een sponsorbedrag van SOS Meerlo Wanssum proberen we het project van de grond te krijgen in samenwerking met de OMI in Sri-Lanka.

  Tot besluit

  We hopen aankomend jaar een aantal nieuwe en lopende projecten te kunnen voltooien.

  Meerlo, 01-12-2020
  Nicole Linskens, secretaris

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise web page maker