Mobirise

Dozenactie groot succes

De dozenactie was een groot succes. Ze zijn in januari goed aangekomen en de spullen zijn inmiddels verdeeld onder de bevolking.

SV Venray had ook een groot aantal shirts geschonken aan St Mullai en daar waren ze erg blij mee zoals op de foto’s is te zien.

Venray steunt Sri Lanka

Op 4 december 2020 werd zowel het noorden als het oosten van Sri Lanka getroffen door een orkaan, waardoor tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Er is momenteel een groot gebrek aan voedsel en drinken in het land. Om die reden onderneemt Stichting Mullai uit Venray actie. Voor het luttele bedrag van 5 euro kunnen belangstellenden een getroffen gezin een voedselpakket voor een week geven. De bijdrage kan overgemaakt worden op rekening NL72ABNA0541115995, ten name van Stichting Mullai Venray.

Stichting Mullai uit Venray ondersteunt al veertien jaar mensen in het noorden van Sri Lanka. De bevolking daar heeft nog steeds te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog die gedurende ruim dertig jaar in dit gebied heeft gewoed en de tsunami met Kerstmis 2004. Bovendien heeft de covid-19-pandemie de mensen in deze regio, die het economisch en sociaal zo zwaar heeft, hard geraakt.

Mobirise

Covid-19 in Sri Lanka en de noodhulp

Door een actie van St Mullai zijn er voedselpakketten uitgedeeld aan de lokale bevolking.

Het aantal Covid-19 besmettingen in Sri Lanka is zeer klein en er zijn gelukkig weinig doden ten gevolg van corona. Dit komt door het bron- en contactonderzoek en de verplichte quarantaine. De besmette burgers worden naar quarantainecentra gebracht. De invloed van Covid-19 is echter wel heel groot door de lock down. De lock down heeft veel impact gehad op gezinnen die leven van een dagelijks inkomen, met name de gezinnen met gehandicapten gezinsleden. Doordat de gezinsleden niet konden werken en dus geen inkomsten konden genereren, kwamen de mensen flink geldnood en hadden ze te kampen met voedseltekorten.

Met behulp van stichting Mullai is er een initiatief opgesteld om te kijken wat voor rechten gehandicapten hebben in Mullaitheevu waarvan de gezinnen geraakt zijn door Covid-19. Hiervoor zijn gekwalificeerde overheids- en niet overheidsmedewerkers benaderd met vragen over de rechten van gehandicapten. Zo werd duidelijk wat de rechten en mogelijkheden van gehandicapten precies zijn, hoe deze verlengd worden en welke instanties benaderd kunnen worden om een beroep te doen op deze rechten en mogelijkheden.

Er werd voor het eerst met hulp van regerings- en niet-gouvernementele organisaties en stichting Mullai een bijeenkomst georganiseerd op 29 september. Deze bijeenkomst was bedoeld voor mensen die niet wisten waar en van wie ze hulp konden krijgen om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Meer dan 40 mensen woonden de bijeenkomst bij en hadden profijt van deze gebeurtenis.
Deze bijeenkomst werd als een zeer nuttig beschouwd. De aanwezigen gaven aan dat velen van hun vragen beantwoord waren en dat ze daardoor opgelucht waren. Ze zagen weer licht aan het einde van de tunnel. Aangezien er ook mensen aanwezig waren vanuit de omliggende dorpen, tot een straal van 30 km, kregen de aanwezigen ook lunch, warme drank en snacks aangeboden.

Ons werd verder verzocht om deze bijeenkomst ook te verrichten in de andere dorpen.

Mobirise

Community Development centre

De afgelopen 15 jaar hebben wij vanuit Stichting Mullai uit Nederland de kansarme kinderen in Mullaithivu ondersteund. Waarom wij voor dit doel hebben gekozen zal ikin dit artikel uitleggen.

De provincie Mullaithivu is door de Tsunami en de oorlog zeer ernstig getroffen waardoor er ontzettend veel kansarme kinderen in het gebied leven. De afgelopen vijf jaar heeft de Oblate of Maria Immaculate (OMI) als tussenpersoon gefungeerd en ons in het werk enorm ondersteund en met ons vele mogelijkheden gecreëerd voor de kinderen. Wij zijn hierover zeer tevreden.

Wat doen wij dan allemaal via de OMI? Het renoveren van de leslokalen, tweedehands spullen uit Nederland worden opgestuurd voor hergebruik, zorgen voor studiematerialen etc.

De OMI heeft in samenwerking met Stichting Mullai in Oddusuddan een nieuwe vestiging geopend per 19-12-2018.
Voor deze locatie is gekozen omdat het een achterstandswijk betreft. Hier is de ondersteuning zeer hard nodig omdat er weinig mogelijkheden zijn voor de kinderen om een goede toekomst op te bouwen.

Het doel van deze vestiging is deze kansarme kinderen, een kans bieden in het leven door psychische ondersteuning, bijles, persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en kinderen. Om dit te kunnen bereiken is het nodig om een gebouw te bouwen waarin we de kinderen en vrouwen kunnen begeleiden.

Om dit te bereiken krijgen wij ondersteuning van SOS Meerlo-Wanssum. Wij zijn hier erg blij mee. Wij voelen ons zeer gezegend dat de toekomst er rooskleurig uitziet met vele mogelijkheden voor deze kinderen. We zijn dan ook erg dankbaar voor de ondersteuning van de Wilde Ganzen, SOS Meerlo-Wanssum en de OMI.

Spullen krijgen tweede leven in Sri Lanka

De Stichting Mullai start een nieuw project om kansarme kinderen en weduwen in Sri Lanka te ondersteunen.

Vanaf dit jaar begint er een actie in de vorm van pakketten/dozen die per schip naar Sri Lanka verstuurd worden. Dit schip vaart elke maand vanuit Düsseldorf naar Sri Lanka met dozen vol spullen voor de mensen daar.
Dit kunnen spullen zijn die bedoeld zijn voor onderwijs, kleding en speelgoed maar ook gebruikte huishoudelijke artikelen die daar een tweede leven krijgen. Denk hierbij aan gebruikte laptops, tablets, schoolmaterialen, kleding, keukenspullen maar ook naaimachines e.d. Eigenlijk alles waar we "niks" meer mee doen thuis of op school of op kantoor kan daar weer gebruikt worden door de kinderen en de weduwen zodat zij kunnen leren om voor zichzelf een eigen bestaan op te bouwen.

Als u dus nog spullen hebt staan die een tweede leven kunnen krijgen en waarmee u de mensen in Sri Lanka kunt helpen, kunt onze voorzitter Anton Thurayappah bellen en met hem af spreken waar u deze spullen heen kunt brengen.

Zijn telefoonnummer is: 06-42859690
Wij hopen op veel spullen voor Sri-Lanka!!
Alvast bedankt!

Pensionering Ruud Willemsen

De receptie heeft een bedrag opgeleverd van €717,00. Dit bedrag is besteed aan bijleslokalen in de regio Mullaitivu.

Derdewereld dag

De derdewereld dag heeft in 2014 een klein positief saldo van €37,06 opgeleverd. 

Protestante gemeenschap Venray

In 2013 en 2014 hebben we in presentatie gehouden in de kerk ‘het zonnelied’.
De presentatie in 2013 heeft een bedrag van €261,20 opgeleverd. Van dit bedrag is een lange, grote tafel aangeschaft.
De presentatie in 2014 heeft een bedrag van €290,00 opgeleverd. Over de besteding van dit bedrag moeten we nog een beslissing nemen.

Overlijden Jac Rutten

Jac Rutten is de man van onze penningmeester Hanneke Rutten – Claessens. Tijdens de plechtigheid is een collecte gehouden ten behoeve van Stichting Mullai. De collecte is gehouden op verzoek van Jac Rutten zelf. De collecte heeft een bedrag van €480,40 opgeleverd. Het bedrag zal worden besteed aan het dak van een bouwproject in Mullaitivu. Foto’s van het project volgen later in het foto-album op de website.

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Built with Mobirise website software