Jaarverslag 2020

  Stichting Mullai
  Jaarverslag 2020

  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam. 

  Ter inleiding 

  Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Door deze crisis hebben we veel acties niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. 

  Bestuur 

  Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  Anton Thurayappah, voorzitter
  Nicole Linskens, secretaris
  Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
  Ruud Willemsen, bestuurslid

  In 2020 is het bestuur 2x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 29-01-2019 en 18-11-2020. In de vergadering van 22-04-2021 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

  Financiën

  We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
  Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2020 € 2,14 ( dit bedrag is in februari 2021 naar de lopende rekening overgemaakt
  Saldo bankrekening d.d. 01-01-2021 € 2474,96
  De kascontrolecommissie, bestaande uit Maria Thurayappah en Hay Hendrix, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

  Concrete ondersteuning

  We hebben vanuit Nederland 6 dozen en een rolstoel en scootmobiel opgestuurd. Welke goed zijn aangekomen en aan de desbetreffende mensen zijn verdeeld. 

  Activiteiten

  Anton had in het begin van 2020 als idee om spaarpotjes te zetten bij verschillende bedrijven, winkels. Om daarna mee te nemen als hij in juli Sri Lanka zou bezoeken. Helaas is dit door de corona allemaal niet door kunnen gaan.

  Media

  Helaas heeft dit ook op een laag pitje gestaan.

  Contacten / Samenwerking met andere organisaties 

  Tot onze grote spijt is de samenwerking met de Wilde Ganzen stopgezet. Maar onze bedoeling is om ons aan te sluiten bij de organisatie Partin.
  Ook heeft Pastor Edwin aangegeven te stoppen na 8 jaar als onze contactpersoon. Hij word opgevolgd door Pastor Eugene.

  Tot besluit

  Hanneke Rutten heeft aangekondigd te stoppen per 01-01-2021 als onze penningmeester. Zij word opgevolgd door Math van de Bekerom. 

  Meerlo, 26-02-2021
  Nicole Linskens, secretaris 

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

How to build a free site - Click here