Jaarverslag 2006

  Jaarverslag 2006 Stichting Mullai

  Datum; 21.02.2007

  De stichting Mullai is een officiële stichting sinds 04.04.2006, op deze datum passeerde de akte van oprichting de notaris.
  De stichting Mullai is een nog erg jonge stichting welke door vrijwilligers gerund wordt, deze vrijwilligers komen allen uit dan wel zijn werkzaam in Venray.

  De bestuurssamenstelling is in 2006 gewijzigd door het terugtreden van dhr Jan Min, deze bestuursfunctie van bestuurslid algemeen is momenteel niet opgevuld.
  De huidige bestuurssamenstelling is;
  Anton Thurayappah voorzitter
  Hanneke Rutten penningmeester
  Jacques Swinkels secretaris
  Ruud Willemsen algemeen bestuurslid
  Maria Thurayappah algemeen bestuurslid
  Naast het bestuur hebben we nog een vrijwilligster, mevr Eny Coenen, welke onze stichting ook daadwerkelijk direct ondersteunt bij acties.

  In het jaar 2006 is het bestuur in totaal 9 maal voor een bestuursvergadering bijeengeweest, deze vergaderingen werden steeds wisselend gehouden bij een van de bestuursleden thuis.
  We hebben het jaar 2006 financieel positief kunnen afsluiten, er is nog sprake van een batig saldo.

  Directe acties in relatie tot fondsverwerving in 2006 waren;

  Deelname aan de 3 e werelddag in oktober van dit jaar
  Contact met UVV in verband met een verwerving van € 950, -
  Aanmelding voor Vastenactie 2007 van het Bisdom Roermond
  Aanmelding als project bij de Wilde Ganzen, deze aanmelding is nu gerealiseerd.
  Contact met de Stichting Haas dit in verband met een mogelijke financiële samenwerking.

  Samenwerking en contacten met andere organisaties in 2006 waren;

  MOV in Venray, er zijn in deze regelmatig contacten geweest met dhr Afko Schoonebeek
  Mondiaal Platform ivm organisatie en deelname aan 3 e werelddag
  Bisdom Roermond ivm aanmelding voor Vastenactie 2007.
  Stichting Wielervierdaagse in verband met mogelijke samenwerking bij het Rad van Avontuur
  Met dhr Wilbert Claessen dit in verband met opzet een aanzet om te komen tot een website
  Redactie Peel en Maas dit in verband met plaatsen van artikelen in de Peel en Maas
  Veelvuldige kontakten met Father Robinson en de bisschop van Sri Lanka, dit in verband met het project aldaar.
  Oce van der Grinten in Venlo dit in verband met het maken van posters e.d.

  Concrete invulling van ondersteuning St.Isodor’s Boys Home in 2006;

  In 2006 hebben we de eerste actie succesvol afgesloten, met de financiële inbreng van de kerkdeurcollecte van 2005, zijn er 38 fietsen aangeschaft en geschonken aan het weeshuis.
  Er waren nog meer vragen tot financiële ondersteuning maar deze konden we helaas niet concretiseren daar de financiën dit nog niet toelieten.

  De verwachtingen voor het jaar 2007 zijn erg positief vanuit het bestuur en wel om reden dat er financieel meer zekerheid kan komen door de acceptatie van onze stichting door de Vastenactie 2007.
  Voor wat betreft actieplannen gaan we nu inzetten op meer schoolcontacten in het Venrayse om zodoende ook vanuit die zijde financiën binnen te krijgen, als tegenprestatie zullen we op scholen dan een voorlichting verzorgen.
  Mogelijk gaan we toch in 2007 nogmaals in gesprek met de organisatie van de Fietsvierdaagse in Venray
  Wij willen graag weer gaan deelnemen aan 3 e Werelddag in Venray.
  Maart 2007 zullen we een presentatie gaan verzorgen in het kader van de Vastenactie 2007

  Het bestuur kijkt met tevredenheid terug naar het jaar 2006 en hoopt met dezelfde inzet en enthousiasme ook voor 2007 een prima resultaat neer te zetten.

  Secretaris Jacques Swinkels

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Created with Mobirise - See it