Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016 Stichting Mullai

  Datum; 27.06.2017
  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

  Ter inleiding

  We hebben dit jaar het 10 jarig jubileum gevierd met het bestuur en genodigden. Anton heeft een bezoek
  aan Sri- Lanka gebracht en is bij de opening van Nor- Mullai Friendship Hall geweest. En natuurlijk bij zijn familie.

  Bestuur

  Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
  Anton Thurayappah, voorzitter
  Nicole Linskens, secretaris
  Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
  Maria Thurayappah -Mariyanayagam, bestuurslid
  Ruud Willemsen, bestuurslid

  In 2016 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 06/04,28/04,12/05 (vergadering voor het jubileum), 07/07 en15/09. In de vergadering van 07-07 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

  Financiën

  We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten.
  Saldo spaarrekening dd 1-1-2016: € 266,58
  Saldo bankrekening dd 31-12-2016: € 1570,47
  De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

  Concrete ondersteuning

  Er is een klaslokaal gebouwd en er komt nog een soort van parasol voor buiten waar de kinderen ook les kunnen krijgen maar geen last van de zon hebben. De bouw van de multifunctionele ruimte begint ook al vorm te krijgen, maar heeft een tijdje stilgelegen door omstandigheden.

  Activiteiten

  20 mei heeft basisschool de Hommel een gedeelde sponsorloop georganiseerd waarvan de halve opbrengst naar St Mullai ging. We zijn de Hommel daar zeer dankbaar voor.
  18 juni hebben we het 10 jarig jubileum gevierd met het bestuur en genodigden. Tijdens dit feest hebben we Jac Swinkels verrast met een onderscheiding voor zijn verdiensten binnen Venray en voor onze stichting.
  In september was onze stichting weer present op de Werelddag, georganiseerd door het Mondiaal Platform Venray. Het thema was dit jaar ‘Gezond water’, het was een geheel nieuwe opzet met allemaal nieuwe activiteiten zoals praatsessies met de bezoekers en de leden van de stichtingen, waterproefjes voor de kinderen en nog veel meer. Ruud Willemsen maakte deel uit van de werkgroep die e.e.a. voorbereidt.

  Media

  Met hulp van dhr. Henk Hoedemaekers werd de website up to date gemaakt.
  Ook foto’s van de sponsorloop en het bezoek aan Sri Lanka die Anton heeft gemaakt staan op de site.
  De kerstwens voor onze donateurs werd dit jaar ‘verpakt’ in een brochure met daarin enkele hoogtepunten van 2016.Een en ander werd geïllustreerd met foto’s o.a. van de bouw van het multifunctionele centrum die ten gevolge van hevige regenval in het gebied een tijd stilgelegd moest worden.

  Contacten / Samenwerking met andere organisaties

  De contacten met Father Vincent werden dit jaar overgenomen door Fr.Anulrasa Amalathas, hij is directeur van een school voor kinderen die zeer getraumatiseerd zijn door de oorlog. Hij heeft ons gevraagd een tweetal projecten te ondersteunen. Hij wil een belevingslokaal/ snoezelruimte bouwen waar de kinderen geprikkeld worden d.m.v. zintuigelijke prikkels.
  Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

  Tot besluit

  We hebben een zeer fijn jubileumfeest gehad waar iedereen van genoten heeft, vooral Jac was erg verrast met zijn onderscheiding.
  We hopen aankomend jaar een aantal projecten te kunnen voltooien en willen weer inschrijven voor een project van SOS Meerlo- Wanssum.

  Meerlo, 20-03- 2016
  Nicole Linskens, secretaris

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Page was made with Mobirise