Jaarverslag 2017

  Stichting Mullai
  Jaarverslag 2017

  Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

  Ter inleiding

  Het jaar 2017 stond in het teken van het organiseren van het 15-jarig bestaan van de Derde Werelddag.
  Wat dit jaar in het teken stond van het herenigingen van vluchtelingsgezinnen.

  Bestuur

  Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
  Anton Thurayappah, voorzitter
  Nicole Linskens, secretaris
  Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
  Ruud Willemsen, bestuurslid

  In 2017 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeenge-weest, t.w. 30-01, 05-04, 21-06, 30-08 en 21-11.

  In de vergadering van 21-06 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

  Financiën

  We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten.
  Saldo spaarrekening d.d. 1-1-2017 € 266,94
  Saldo bankrekening d.d. 31-12-2017 € 940,61
  De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

  Concrete ondersteuning

  Het bord van de school de Hommel na de sponsorloop van 2016 hangt in het nieuwe klaslokaal. In april heeft Anton geld overgemaakt voor de nieuwe te bouwen/op te knappen klaslokalen in Mulliyavali. We wachten nog op de foto’s van de voltooiing.

  Activiteiten

  In september was onze stichting weer present op de Wereld dag, georganiseerd door het Mondiaal
  Platform Venray. Het thema was dit jaar ‘ Gezinshereniging’. 4 Werelddelen en de comités die daar onder vielen hadden hun eigen hoekje op het Henseniusplein. We hebben voor hapjes gezorgd die verkocht werden en een Sri- Lankaanse dansgroep die een aantal keren op het podium heeft opgetreden. Ook een heuse modeshow met de traditionele kleding van de deelnemende landen was gepland. Ruud Willemsen maakte een PowerPoint presentatie die op de grote schermen werd vertoond.

  Media

  De foto’s van het bord van de Hommel wat in het klaslokaal hangt werd op de site geplaatst.

  Contacten / Samenwerking met andere organisaties

  We hebben ons ingeschreven voor mee te doen aan het project van SOS Meerlo Wanssum, maar helaas mogen we niet mee doen.
  Anton heeft met verschillende scholen contact gehad over het organiseren van sponsoracties.
  Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

  Tot besluit

  We hopen aankomend jaar een aantal projecten te kunnen voltooien.

  Meerlo, 06-01- 2018
  Nicole Linskens, secretaris

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Web page was started with Mobirise