Bestuur

  Anton Thurayappah (Voorzitter)  
  Nicole Linskens (Secretaris)
  Math van den Bekerom (Penningmeester)
  Ruud Willemsen (Bestuurslid)
  Miep Kusters (Bestuurslid)

  Inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel: 12061615;inschrijvingsdatum 05 april 2006.
  Bankrekening: NL72ABNA0541115995 ten name van Stichting Mullai.

  RSIN nummer: 8168.61.183.
  De Stichting Mullai beschikt over de ANBI-status.

  Het bestuur van de Stichting Mullai hanteert geen beloningsbeleid.

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Created with Mobirise web templates